Nguyên bộ màn hình điều khiển Canon LCD Control Panel Unit FL2-3730-000, FL2-1092-000, FY6-045

- Sử dụng cho máy photocopy Canon iR2270 iR3570 iR4570 iR3025 iR3035 iR3045

>