Bạn đang tìm nơi bán linh kiện - vật tư máy photocopy toshiba thì Photocopy sẽ là nơi uy tín - sản phẩm chất lượng mà bạn có thể tham khảo. Với tư cách là nhà nhập khẩu linh kiện trực tiếp mà không qua bất kỳ trung gian nào nên giá cả sẽ thấp hơn từ 2 đến 5% so với giá thị trường.

Ngoài việc phân phối linh kiện tại TP.HCM thì chúng tôi còn cung cấp cả ở các tỉnh thành lân cận. Hãy liên hệ ngay để được nhân viên kinh doanh báo giá nhé !

Spacer Roller 3500  

Spacer Roller 3500

Model Máy :  e.35, 45, 350, 450,

352, 452
 

Transfer Separation Corona (Front)  

Transfer Separation Corona (Front)

Model Máy :  e.35, 45, 350,

450, 352, 452
 

Upper Picker Finger 1640  

Upper Picker Finger 1640

Model Máy :  e.163,166,203,206,

181,211

Gạt Mực BL 3500D  

Gạt Mực BL 3500D

Model Máy :  e.35, 45, 350,

450, 352, 452
 

Upper Picker Finger 2320  

Upper Picker Finger 2320

Model Máy :  e.230, 280, 232,

282, 283...
 

Thermistor 3500  

Thermistor 3500

Model Máy :  e.35, 45, 350,

450, 352, 452
 

Upper Picker Finger 3500  

Upper Picker Finger 3500

Model Máy :  e.35, 45, 350, 450,

352, 452
 

Gạt Mực BL 2320D
Gạt Mực BL 2320D

Model Máy :  e.163,166, 203,206,181,211, e.237,242,

230,232,280,282
 

Bushing Upper Fuser Roller 1640  

Bushing Upper Fuser Roller 1640

Model Máy :  e.163,166,203,206,

181,211e.237,242,230,232,280,282
 

Từ D-2060  

Từ D-2060

Model Máy :  2030, 2060, 2860, 2870,3560, 3570...

Drum Picker Finger 3500  

Drum Picker Finger 3500

Model Máy :  e.237,242,230,232,

280,282 e.35,45,350,450,352,452...
 

Heater Roller 1640U  

Heater Roller 1640U

Model Máy :  e.163,166,203,206,181,211
e.237,242,230,232,280,282

 

Upper Picker Finger e.355  

Upper Picker Finger e.355

Model Máy :  e.Studio 255, 305,

355, 455e.Studio 256, 306, 356, 456
 

Heater Roller 3500U  

Heater Roller 3500U

Model Máy :  e.350, 450, 352, 452, 453...
 

Paper Feed Roller 3500  

Paper Feed Roller 3500

Model Máy :  e.237, 242, 230,

232,280,282 e.35,45,350,450,352,452...
 

Registration Clutch  

Registration Clutch

Model Máy :  e.Studio 255

, 305, 355, 455, e256, 306, 356, 456
 

Separation Roller 3500  

Separation Roller 3500

Model Máy :  e.237,242,230,

232,280,282e.35,45,350,450,352,452...
 

Toner Density Sensor 3500  

Toner Density Sensor 3500

Model Máy :  e.237,242,

30,232,280,282,e.35,45,

350,450,352,452...
 

Paper Feed Tires 1640  

Paper Feed Tires 1640

Model Máy : e.163 ,166,203,

206,181,211,e.230,280, 232,

282, 283...
 

Gạt Mực BL 4530D  

Gạt Mực BL 4530D

Model Máy :  e.205, 255, 305,,e.355, 455, 455se...

Lower Pressure Roller HL 3500L  

Lower Pressure Roller HL 3500L

Model Máy :  e.35, 45, 350, 450,

352, 452
 

Drum OD-FC 35  

Drum OD-FC 35

Model Máy :  e.3510C,

3520C, 4520C,e.2820C, 2830C, 3500C

Từ D 2320  

Từ D 2320

Model Máy :  e.163,166,203,

206,181,211, e.237,242,230,232,

280,282

Drum OD 3500  

Drum OD 3500

Model Máy :  e.28, 35,

45, 350, 450,e.352, 353,

452, 453...

Từ D 3500  

Từ D 3500

Mã Sản Phẩm :  D-3500
Model Máy :  e.28, 35, 45, 350, 450,e.352, 353, 452, 453...

Drum OD 6510  

Drum OD 6510

Model Máy :  e.810, 520,

720, 850,e.55, 65, 70, 550, 650.
 

Heater Roller 4530D  

Heater Roller 4530D

Model Máy :  e.255, 305, 355, 455, 455s

Drum OD 4530  

Drum OD 4530

Model Máy :  e.205, 255, 305, e.355, 455, 455se...

Từ D 4530  

Từ D 4530

Model Máy :  e.205L, 255, 305,
e.355, 455, 455se...

Drum OD 3511  

Drum OD 3511

Model Máy :  e.2811, 3511, 4511, e.281C, 351C, 451C

Drum OD 1600  

Drum OD 1600

Model Máy :  e.163, 166, 203, 206,181,211, e.237, 242, 230, 232,280,282

Drum OD 2060
Drum OD 2060

Model Máy :  2030, 2060, 2860, 2870,3560, 3570...

Từ D 3511K Từ D 3511K

Model Máy : e.281C, 351C, 451C
,e.2811, 3511, 4511

Drum OD 1710

Drum OD 1710
Model Máy:  1650, 1710, 2050, 2540,2310, 3210, 3240...

 

>