Hộp từ photo canon IR3225

XEM BÁO GIÁ

Lượt xem: 1,265
Tags: dùng chung Photocopy Canoni R3235/IR3570 ,Developer Unit (FM2-0287-03

Tên hàng : Hộp từ Photocopy Canon  / Developing Assembly for Canon Copier .

Mã hàng : FM3-7045 (hoặc FM2-0287-030) .

Dùng cho máy : Photocopy Laser Canon 

Canon iR2230
Canon iR2270
Canon iR2830
Canon iR2870
Canon iR3025
Canon iR3025N
Canon iR3030
Canon iR3035
Canon iR3035N
Canon iR3045
Canon iR3045N
Canon iR3225
Canon iR3230
Canon iR3235
Canon iR3235i
Canon iR3245
Canon iR3245i
Canon iR3530
Canon iR3570
Canon iR4570

>