Tên sản phẩm : Trục từ dùng cho máy Photocopy Canon.

Mã hàng : FM3-3676a

Dùng cho máy : Photocopy Canon  IR 2016J/2016/2116J/2020J/2020/2018N/ 2022N/2030/2318L/2420L/2422L

>