Dùng cho dòng máy photocopy ricoh MP 1800/1900/2000/2001

>