Bao lụa sấy IRADVC5035

XEM BÁO GIÁ

Lượt xem: 956
Tags: Bao lụa sấy,IRADVC5035,iR-ADVC5045 iR-ADVC5051

Bộ bao lụa sấy (FIXING FILM UNIT) FM3-5951

- Sử dụng cho  máy photocopy Canon  IR-ADVC5030 iR-ADVC5035 iR-ADVC5045 iR-ADVC5051

>