Báo giá máy photocopy

HOTLINE: 0931.493275

Lượt xem: 206
Tags: may photocopy ricoh, may photocopy toshiba, ban may photo

Máy photocopy Ricoh - Toshiba là một trong những thương hiệu đang được các văn phòng hoặc các cửa hàng photo tài liệu ưa chuộng. Bởi các tính năng ưu việt sau:

1/ Giá máy rẻ

2/ Vật tư dễ tìm phổ biến

3/ Tích hợp đầy đủ các chức năng in mạng - scan màu - photo hiện đại trên mọi khổ giấy: A3 - A4 - A5

4/ Dễ sử dụng, thân thiện với người dùng

5/ Công suất máy đa dạng từ nhỏ đến lớn thích hợp cho các văn phòng hoặc các công trinh xây dựng - khách sạn - cửa hàng in ấn...

Với nhiều dòng máy photocopy có mức giá từ 10 triệu - 20 triệu - 30 triệu - 40 triệu - 50 triệu....

BẢNG GIÁ MÁY PHOTOCOPY RICOH

MODEL MÁY THÔNG SỐ KỸ THUẬT

RICOH MP201

Ricoh MP201SPF

- Tốc độ: 20 bản/phút

- Độ phân giải đạt 600 dpi

- Hỗ trợ khổ giấy tối đa A4

- Trong lượng: 29kg

- Tính năng: copy, in mạng, scan màu

- Giá bán: 7.000.000 VND

RICOH MP301

Ricoh MP301SPF

- Tốc độ: 30 bản/phút

- Độ phân giải đạt 600 dpi

- Hỗ trợ khổ giấy tối đa A4

- Trong lượng: 35kg

- Tính năng: copy, in mạng, scan màu

- Giá bán: 8.000.000 VND

RICOH MP5210

Ricoh MP5210SPF

- Tốc độ: 50 bản/phút

- Độ phân giải đạt 600 dpi

- Hỗ trợ khổ giấy tối đa A4

- Trong lượng: 47kg

- Tính năng: copy, in mạng, scan màu

- Giá bán: 9.000.000 VND

RICOH MP2550

Ricoh MP2550

- Tốc độ: 25 bản/phút

- Độ phân giải đạt 600 dpi

- Hỗ trợ khổ giấy tối đa A3

- Trong lượng: 65kg

- Tính năng: copy, in mạng, scan màu

- Giá bán: 8.500.000 VND

RICOH MP3351

Ricoh MP3351

- Tốc độ: 33 bản/phút

- Độ phân giải đạt 600 dpi

- Hỗ trợ khổ giấy tối đa A3

- Trong lượng: 65kg

- Tính năng: copy, in mạng, scan màu

- Giá bán: 9.000.000 VND

RICOH MP3352

Ricoh MP3352

- Tốc độ: 33 bản/phút

- Độ phân giải đạt 600 dpi

- Hỗ trợ khổ giấy tối đa A3

- Trong lượng: 75kg

- Tính năng: copy, in mạng, scan màu

- Giá bán: 13.000.000 VND

RICOH MP5001

Ricoh MP5001

- Tốc độ: 50 bản/phút

- Độ phân giải đạt 600 dpi

- Hỗ trợ khổ giấy tối đa A3

- Trong lượng: 85kg

- Tính năng: copy, in mạng, scan màu

- Giá bán: 19.000.000 VND

RICOH MP5002

Ricoh MP5002

- Tốc độ: 50 bản/phút

- Độ phân giải đạt 600 dpi

- Hỗ trợ khổ giấy tối đa A3

- Trong lượng: 97kg

- Tính năng: copy, in mạng, scan màu

- Giá bán: 21.000.000 VND

RICOH MP3053

Ricoh MP3053

- Tốc độ: 30 bản/phút

- Độ phân giải đạt 600 dpi

- Hỗ trợ khổ giấy tối đa A3

- Trong lượng: 75kg

- Tính năng: copy, in mạng, scan màu

- Giá bán: 18.000.000 VND

RICOH MP3054

Ricoh MP3054

- Tốc độ: 30 bản/phút

- Độ phân giải đạt 600 dpi

- Hỗ trợ khổ giấy tối đa A3

- Trong lượng: 85kg

- Tính năng: copy, in mạng, scan màu

- Giá bán: 25.000.000 VND

RICOH MP6001

Ricoh MP6001

- Tốc độ: 60 bản/phút

- Độ phân giải đạt 600 dpi

- Hỗ trợ khổ giấy tối đa A3

- Trong lượng: 297kg

- Tính năng: copy, in mạng, scan màu

- Giá bán: 45.000.000 VND

RICOH MP6002

Ricoh MP6002

- Tốc độ: 60 bản/phút

- Độ phân giải đạt 600 dpi

- Hỗ trợ khổ giấy tối đa A3

- Trong lượng: 297kg

- Tính năng: copy, in mạng, scan màu

- Giá bán: 50.000.000 VND

BẢNG GIÁ MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA

MODEL MÁY THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TOSHIBA E282/283

TOSHIBA E282/283

- Tốc độ: 28 bản/phút

- Độ phân giải đạt 600 dpi

- Hỗ trợ khổ giấy tối đa A3

- Trong lượng: 75kg

- Tính năng: copy, in mạng, scan

- Giá bán: 8.000.000 VND

TOSHIBA E452/453

TOSHIBA E452/453

- Tốc độ: 45 bản/phút

- Độ phân giải đạt 600 dpi

- Hỗ trợ khổ giấy tối đa A3

- Trong lượng: 75kg

- Tính năng: copy, in mạng, scan

- Giá bán: 9.000.000 VND

TOSHIBA E305

TOSHIBA E305/306

- Tốc độ: 30 bản/phút

- Độ phân giải đạt 600 dpi

- Hỗ trợ khổ giấy tối đa A3

- Trong lượng: 75kg

- Tính năng: copy, in mạng, scan màu

- Giá bán: 9.000.000 VND

TOSHIBA E357/457

TOSHIBA E357/457

- Tốc độ: 35 - 45 bản/phút

- Độ phân giải đạt 600 dpi

- Hỗ trợ khổ giấy tối đa A3

- Trong lượng: 75kg

- Tính năng: copy, in mạng, scan màu

- Giá bán: 15.000.000 VND

TOSHIBA E656/756

TOSHIBA E656/756

- Tốc độ: 65 - 75 bản/phút

- Độ phân giải đạt 600 dpi

- Hỗ trợ khổ giấy tối đa A3

- Trong lượng: 214kg

- Tính năng: copy, in mạng, scan màu

- Giá bán: 25.000.000 VND

TOSHIBA E657/757

TOSHIBA E657/757

- Tốc độ: 65 - 75 bản/phút

- Độ phân giải đạt 600 dpi

- Hỗ trợ khổ giấy tối đa A3

- Trong lượng: 214kg

- Tính năng: copy, in mạng, scan màu

- Giá bán: 27.000.000 VND

TOSHIBA E2309A

TOSHIBA E2309A

- Tốc độ: 23 bản/phút

- Độ phân giải đạt 600 dpi

- Hỗ trợ khổ giấy tối đa A3

- Trong lượng: 47kg

- Tính năng: copy, in mạng, scan màu

- Giá bán: 30.000.000 VND

TOSHIBA E2809A

TOSHIBA E2809A

- Tốc độ: 28 bản/phút

- Độ phân giải đạt 600 dpi

- Hỗ trợ khổ giấy tối đa A3

- Trong lượng: 47kg

- Tính năng: copy, in mạng, scan màu

- Giá bán: 50.000.000 VND

 

>