Bạc đan trục từ Canon ir3530

XEM BÁO GIÁ

Lượt xem: 997
Tags: Bạc đạn ép dùng chung IR2270/ IR3530 ,bushing-pressure

Tên sản phẩm :Bạc đan trục từ  máy Photocopy Canon - Canon Copier Developer Part Spacer Roller

Mã hàng : FS5-6448

Dùng cho máy :Photocopy Canon

Canon C210
Canon GP200
Canon GP200D
Canon GP200E
Canon GP200F
Canon GP200S
Canon imageRUNNER IR2200
Canon imageRUNNER IR2200G
Canon imageRUNNER IR2200i
Canon imageRUNNER IR2200N
Canon imageRUNNER IR2220i
Canon imageRUNNER IR2220N
Canon imageRUNNER IR2230
Canon imageRUNNER IR2270
Canon imageRUNNER IR2800
Canon imageRUNNER IR2800G
Canon imageRUNNER IR2800i
Canon imageRUNNER IR2800N
Canon imageRUNNER IR2830
Canon imageRUNNER IR2870
Canon imageRUNNER IR330
Canon imageRUNNER IR3300
Canon imageRUNNER IR3300G
Canon imageRUNNER IR3300i
Canon imageRUNNER IR3300N
Canon imageRUNNER IR330E
Canon imageRUNNER IR330N
Canon imageRUNNER IR330S
Canon imageRUNNER IR3320G
Canon imageRUNNER IR3320i
Canon imageRUNNER IR3320N
Canon imageRUNNER IR3530
Canon imageRUNNER IR3570
Canon imageRUNNER IR400
Canon imageRUNNER IR400E
Canon imageRUNNER IR400N
Canon imageRUNNER IR400S
Canon imageRUNNER IR400V

>